הפרדת הדת מהמדינה – נוסח קוויבק 2013

facebook Share on Facebook

 

ענת אוזן

 

הפרדת הדת מהמדינה נוסח קוויבק 2013

 

הנושא החם, בימים אלה, בחבל הקנדי הקר קוויבק, הוא אמנת ערכי קוויבק (La Charte des Valeurs Québécoises) שהוגה ממשלת החבל בהנהגת ראש הממשלה פולין מרואה (Pauline Marois) ובהובלת השר לענייני דמוקרטיה ואזרחות, ברנרד דרנוויל (Bernard Drainville). על פי האמנה, לדוגמה, ייאסרו בשירות הציבורי, כולל במוסדות חינוך, משפט, רפואה ועוד, כל ביטויי הדת החיצוניים, כגון חבישת כיפות, טורבנים או ענידת צלבים.

ימי קנדה יודעים לספר על קוויבק כחלק מ"צרפת החדשה", אזור בצפון אמריקה בשליטת צרפת, שבתקופה מסוימת גם נאסר על לא-קתולים להתיישב בו, שעבר לידי בריטניה ב"הסכם פריס" מ- 1763. הבריטים נתנו לאזור את המעמד "חבל קוויבק" ובניסיונם להביא להתערות תושביו הצרפתית באורח החיים הבריטי, אסרו על מינוי קתולים לתפקידים ציבוריים. מגמה זו לא צלחה. האוכלוסייה הצרפתית עמדה על שימור זהותה. מאתיים וחמישים השנים שעברו מאז התאפיינו במאבק מתמיד על הזהות הלאומית של קוויבק: מצד אחד הקמתה של קונפדרציית קנדה והתבססות האוכלוסייה דוברת האנגלית ומצד שני מאבק בלתי פוסק לשימור התרבות הצרפתית של קוויבק כולל קריאות מצד חלקים נרחבים באוכלוסייה דוברת הצרפתית, לנהל אורח חיים עצמאי עד כדי התפלגות מקנדה. בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים עוצבו החיים הפוליטיים והתרבותיים של קוויבק כפי שהם היום: בעקבות ה"מהפכה השקטה" (La Revolution tranquille) עברו תחומי החינוך והרווחה מטיפולה הבלעדי של הכנסייה הקתולית לאחריותה של ממשלת קוויבק, ובכך הביאו לחילון הממשל המקומי. פרק משמעותי בהפרדת הדת מהמדינה.

באותה התקופה, עלייתה לשלטון של המפלגה הקוויבקית (Parti Québécois) הובילה לשינויים במעמדה של התרבות הצרפתית והפכה את קוויבק לחבל הארץ היחיד בקנדה בו יש שפה רשמית אחת בלבד והיא הצרפתית. תוצאה נוספת של שלטון המפלגה הבדלנית הייתה עזיבה מסיבית של קוויבקים דוברי אנגלית את האזור.

בבחירות 2012 שוב עלתה לשלטון המפלגה הקוויבקית ולראשונה נבחרה אישה לעמוד בראש ממשלת קוויבק, ממשלה שמובילה היום את מהלך אמנת הערכים.

Les orientations proposées par le gouvernement ont pour objectif de poursuivre la démarche de séparation des religions et de l’État, entamée il y a plus de 50 ans dans le sillage de la Révolution tranquille. Le gouvernement québécois croit qu’il s’agit là de la meilleure façon de répondre au pluralisme religieux dans un État moderne, soucieux de l’égalité de toutes et de tous afin de tisser ensemble, par-delà les différences religieuses, morales ou culturelles de toute personne, un lien civique fort.1

מתוך אתר ממשלת קוויבק: http://www.nosvaleurs.gouv.qc.ca/en

מה המשמעות הנגזרת מהאמנה המוצעת לגבי תושבי קוויבק בני הדתות השונות, לדוגמה, היהודים?

על פי האמנה, נושאי תפקידים ממלכתיים כשופטים, מורים, מרצים, לא יוכלו לחבוש כיפה או לשאת תליון נראה עם מגן דוד בעת מילוי תפקידם. גם רופאים ונותני שירותי רפואה אחרים העובדים בבתי חולים ומרפאות ציבוריים יהיו מנועים מכך. מדברים גם על איסור הגשת אוכל כשר (או חאלאל) במוסדות חינוך ציבוריים. חברת פרלמנט בקוויבק הגישה הצעה להסיר את התואר "יהודי" משם בית החולים הגדול בעיר, בית החולים היהודי (Hopital Général Juif), בית חולים שלמרבה האירוניה, הוקם על ידי הקהילה היהודית ב- 1934 כדי לספק עבודה לרופאים יהודים שלא יכלו להתקבל לעבודה בבתי חולים בעיר וחרת על דיגלו מתן שירותי רפואה לכל, בלי הבדל דת, מוצא, שפה וגזע.

נקודה מעניינת היא גורלו של הצלב המעטר את סמלה של קוויבק. על פי הצעת האמנה, הצלב יישאר, וזאת לאור היותו סמל לתרבות קוויבק ומורשתה, ולא סממן דתי...

האמנה המוצעת עדיין צריכה לעמוד להצבעה בפני הפרלמנט של קוויבק בו מפלגת השלטון היא מפלגת מיעוט. הממשלה הפדרלית של קנדה עוקבת אחר ההתפתחויות מתוך דאגה שאמנה זו תסתור את האמנה הקנדית למען הזכויות והחרויות (Charte canadienne des droits et libertés) ותוך הצהרה של ראש ממשלת קנדה סטיבן הרפר (Steven Harper) שילחם בה בנחישות במידה ותפגע בזכויות האדם ובחופש הדת.

הצגת אמנת הערכים הביאה לשיתופי פעולה מעניינים בין יהודים ומוסלמים בקוויבק שנאבקים ביחד לביטולה. החברה בחבל חצויה בתגובותיה לאמנה ורגשות לאומניים באים לידי ביטוי הן בוויכוחים סוערים בתקשורת ובטוקבקים והן בהפגנות נגד היוזמה הממשלתית.

מה תהיה ההכרעה וכיצד תשפיע על הקהילה היהודית באזור?

נחיה ונראה.

1 לכיוונים המוצעים ע"י הממשלה יש מטרה והיא להמשיך את התהליך הפרדת הדתות השונות מהמדינה שהוחל בו לפני 50 שנה בעקבות "המהפכה השקטה". הממשל הקוובקי מאמין שזו הדרך הטובה ביותר לתת מענה לפלורליזם הדתי במדינה מודרנית החפצה לתת שוויון מלא לכל אחד ואחת, על מנת לרקום יחדיו – מעבר להבדלים הדתיים, המוסריים או התרבותיים של כל אחד ואחת - קשר אזרחי איתן. (מתוך אתר ממשלת קוויבק: http://www.nosvaleurs.gouv.qc.ca/en


הדפסהדואל