אסתר בת הרב משה ושמחה בן ישי ז"ל

Written by Super User.

 

אשר בן ישי

אסתר בת הרב משה ושמחה בן ישי ז"ל

דברי נהי ובכי שנכתבו ביום שלישי יח' שבט התשס"ג, יום ה-24 לפטירת אימנו שהוא יום פטירת מור אבא אליהו בן רחל ז"ל לפני 17 שנים, תשמ"ו

 

אי'ה אמא אסתר הנאצלת

רבת המעלות והמעשים

דיבורה נשקל במחשבת.

כך העידו נכדיה ונכדותיה,

דיברה מעט ומה רבו מעשיה.

מעשייך והנהגותייך נאדרים

אויה לנו כי נחרדנו למשמע אוזנינו

על הילקחך, אמנו עטרת ראשנו

אל בין גינזי מרומים.

סודך הגדול טמון בחכמת שתיקתך,

התחנכת בבית וועד לחכמים נערצים,

סיפורי צדיקים ומעשיהם

שגורים בפיך וחצובים בהלכותייך.

ינקת מידות ומעשים נשגבים

מצדיקים טהורים ונעלים

תמימותך ואצילותך

ענוותנותך ויושרך הן לך לתפארת.

תפילותייך מעומק הלב נאמרות,

תמה וזכה את אשת המעלות

תפילותייך לפני ריבון העולמים

עולות מעלה מעלה לשמי מרומים,

היינו כשיות אובדות מבקשות רחמים

על אובדן בת מלכים.

נקונן, על מרת אמנו

קודם לפטירתך, לתפילין דאגת

אות ותפארת- לנכדייך

נפלאים ונשגבים מבינתנו מעשייך ודרכייך

תבואנה בנותייך ותהללנה מידותייך.

ראייתך המעמיקה והנבונה עיצבה את עולמנו,

ראו מעשייך כל יוצאי חלצייך

ראית בחייך נכדים ונינים

ממשיכים כמוך בדרכי צדיקים

רחמיך מרובים, נפלאים ונשגבים

ריבון העולמים שמור על אמא במרומים.

בנייך ובנותייך ממררים בבכי תמרורים

בואו נא ידידים ורעים, ספדו על חמדת חיינו

בכו על אמא שעלתה נשמתה בבוקר-יום מימי שובבי"ם

בבקשת רחמים לפני נעלה על רמים

בואו נהללה על מעשיה בשערים
בת מלכים עלתה לגנזי מרומים

 

נא הא-ל שבמרומים

הכניסה תחת כסא עליונים,

שמור והגן על אבן יקרה שביהלומים

אשר זיו אורה האיר למרחקים.

התפללה לפניך על בניה, נכדיה, חתניה וכלותיה

ניבי שפתיה לא פסקו מלאמר הלל ושבח לכבודך.

נשים צדקניות קרבתה מבקשות

כי הנהגותיה זכות וברות.

נודעה בשערים גם בדבריה הזהירים

נלקחה ממנו מתנה זוהרת

משמרת נתונה ביד שוכן שמים.

פתח שעריך י-ה,

קבל תפילת ילדיך היתומים.

 

ימים רבים מנעת מפיך מאכלים

שהית בצומות ובתפילה לא-ל שבמרומים.

יפית ונעמת לאבינו כאשת נעורים.

נפשך מאירה וזוהרת כשושנים

יבכו בנייך ובנותייך

יספרו וילמדו ממעשייך ומדרכך.

שבת שמרת כהלכה

שפתייך נעו בקדושה.

דברי חול בשבת אסרת

רק דברי תורה ואגדה התרת.

"דברו נא בניי דברי תורה

ובזה קנו חיי עולם הבא,

המנעו מלדבר דברים בטלים

כי בשמיים לדברי תפילה מייחלים.

שמרו פיכם מדבר סרה

ותבוא עליכם הברכה".

יבוא דודי וינחמנו

על הלקח מאור עינינו - מרת אמנו.

  

Google Tweet Pin it

Posted in ברית 25 50 שנה לאשדוד

הדפסה